Ma várható ítélet a pécsi polgármester és Vicze Csilla személyiségjogi perében

2021.11.22.

Pécs polgármestere 2020-ban indított személyiségi jogainak megsértése miatt eljárást Dr. Vicze Csilla magánszemély ellen, aki a Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM) szóvivőjeként nyilatkozott a perelt ügyben.

A szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményt változtatások nélkül közöljük.

 

A  CIVILEK A MECSEKÉRT MOZGALOM   SAJTÓKÖZLEMÉNYE:

2021. 11. 22. hétfőn 11 órakor tárgyalás Péterffy Attila által Dr. Vicze Csilla,

a CMM szóvivője ellen indított személyiségjogi perben, amit

ÍTÉLETHIRDETÉSRE halasztott el legutóbb a PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

 

Rövid összefoglaló:

Pécs polgármestere 2020. februárjában „jó hírnevének megsértése” majd a 2021. januári keresetmódosítása óta most már BECSÜLETÉNEK megsértése miatt is” indított személyiségi jogainak megsértése miatt eljárást Dr. Vicze Csilla magánszemély ellen, bár ő a Civilek a Mecsekért Mozgalom (CMM) szóvivőjeként nyilatkozott mindig. Felperes a keresetmódosítás során az 500.000,-Ft sérelemdíj követelésétől elállt, érezve ennek megalapozatlanságát, mert ahogy felperesként elismerte anyagi kára nem keletkezett.

 

Az volt bántó felperes számára valójában, hogy a szóvivő azt nyilatkozta, hogy amíg vezérigazgató volt az erőműben 2008-2013 években DURVÁN 3 millió tonna FA került elégetésre, s ez káros hatással van környék erdeire, a környezetre. Péterffy emiatt azt állítja, hogy környezetkárosítás azaz bűncselekmány elkövetésével vádolta meg Vicze Csilla, amely vád álláspontunk szerint teljességgel alaptalan. Mi mást is mondhatna egy környezetvédelmi mozgalom szóvivője, mint hogy ilyen nagymennyiségű fa elégetése káros a környezetre???

 

Felperes a perben nagy nyilvánosság előtt azt állította, hogy Vicze Csilla nem mondott igazat, célja a közélet megtisztítása, Vicze Csilla ne mondjon a későbbiekben valótlant. Felperest ügyvédei tájékoztathatták volna, hogy a személyiségjogi per tárgya kizárólag bekövetkezett joghátrány, s nem jövőre vonatkozó preventív felszólítás!

 

Vicze Csilla alperesként örült, hogy a perben végre előadhatta állápontját, megvédhette igazát: a bizonyítási eljárás eredményeképp megállapítható, hogy ÁLLÍTÁSAI VALÓS TÉNYEKEN ALAPULTAK, átlag évi durván 400.000 tonna fa, és faipari melléktermék elégetésre került Péterffy vezérigazgatósága alatt. Alperes állításai KÖZÉLETI, KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSBEN ÉRTÉKÍTÉLETET TARTALMAZTAK, AMELYEK A VÉLEMÉNY-ALKOTÁS LOGIKÁJÁNAK MEGFELELTEK, NEM Péterffy Attila magánéletével kapcsolatos bántó, megalázó közlés volt, hanem a polgármester-jelölt szakmai múltjáról mint közéleti kérdésről való vélemény.

 

Vicze Csilla a perben kifejtette: a CMM, a környezetvédő mozgalom szerint FÁBÓL (dendromasszából) VILLAMOS ENERGIÁT 25%-30%-os hatásfokkal ELŐÁLLÍTÓ tehcnológia kártékony. Megjegyzendő: ezt a technológiát az Európa Unió és a hazai jogszabályok lehetővé teszik a rossz biomassza fogalom meghatározásával: az erdőben levő faanyag nem lehet megújuló energia, mert egy 100-150 éves fa kivágása esteén, a területek tarra vágása esetén nem újul meg az erdő csak hosszú idő után. Elég lassan, s tán már későn, de ébrednek az Európa Unió döntéshozói, de a jogi szabályozás területén tényleges változás nincs, tényleges eredményeket az erdők védelmében nem sikerül felmutatniuk!

 

Péterffy Attilának polgármesterjelöltként viszont fájt a kritika, amit nem bír elviselni, ezért jogkövetkezményért kiállt, pedig a közfeladatot gyakorló személlyel szemben a szólásszabadság és véleménynyilvánítás szabadsága kisebb mértékben korlátozható, nagyobb mértékű tűrési kötelezettsége van a közszereplőnek. Jelen esetben a vélemény nyilvánítás szabadságának a korlátozása nagyobb társadalmi hátrányt jelentene, mint a közszereplő vélt vagy valós személyiségi jogainak a védelme. A per során nyilvánvalóvá vált, hogy Péterffy Attila nem érzi sajátjának Bibó István gondolatát: „Demokratának lenni annyit jelent, hogy NEM FÉLNI A VÉLEMÉNYEKTŐL.”

Péterffy Attila a bíróságon azt is előadta, hogy ha Vicze Csilla nem nyilatkozott volna 2019 nyarán és őszén , akkor ”MÉG NAGYOBB ARÁNYBAN VÁLASZTOTTAK VOLNA MEG POLGÁRMESTERNEK.” Ez a kérdés ugyan nem tartozik a per tárgyához, de ezzel a mondatával beigazolódott, hogy a per politikai bosszú a véleményt nyilvánító civillel szemben.

 

Tény, hogy öt éven át szervezett a CMM és a CZM (Civilek a Zengőért Mozgalom) együtt biomassza fórumokat a Mecsek, Pécs tüdejének védelme érdekében. Az egész nagyvilágban a felelőtlen erdőpusztítás klímaváltozáshoz, ökológiai katasztrófához vezet, a CMM-CZM célja itt helyben, Baranyában az erdők megvédése!

 

Ezért a célért Vicze Csilla végsőkig elmegy jogi úton is! Várjuk az ítéletet.....

 

Pécs, 2021. 11. 19.

 

Vicze Csilla szóvivő Civilek a Mecsekért Mozgalom

Ha teszett Önnek a cikk, ossza meg másokkal is!